Show

     

Vårt stamnamn fick år 2001 och är S * Theernligans

Våra Utställnings Resultat 

Love   

EX1 BIV NOM BIS 

 CH  Biv -T NOM

Dexter

EX 1