Minne

Till  Våra älskade katter som gått över  Regnbågsbron

det  finns ängar och kullar för alla våra speciella vänner
så att de kan springa och leka tillsammans , d
är finns tillräckligt med mat, vatten och solsken,

  

  Ni Fattas Oss ,  Våra älskade Ängel katter 

Våra ögon kan tindra , Våra läppar kan le

men sorgen i våra hjärtan kan ingen se