Katter

 

    Våra Hjärtan      

Vi har  Beviljats tillstånd år 2006 / maj   av Helsingborgs Kommun enligt § 16 Djurskyddslagen

Alla foto på vår sida är där © och är endast våra egna

 

Dexter  S * RausHöjdens Amazing Dexter sbi a 21    2016 08 31

        

Love  Ch S * Wonderwoods Love Potion nfo w 64  2015 11 16

     

Elton  S * RausHöjdens Noble Sir Elton  sbi b    2017 03 17

   

Jojje S * RausHöjdens Just  Magic Jordan  sbi b 21        2017 07 07

 

     

Timo S * RausHöjdens Charming Timothy sbi c     2017 09 02

 

 

 

Fideli  Tassebos Fideli huskatt n 09  2013 10 19

 

    

Lucie  Tassebos Lucie huskatt n  2014 11 13