Katter

  ♥    Vi har beviljats tillstånd 20 /5 2006 av Helsingborgs Kommun enligt § 19 Djurskyddslagen .  ♥

           
≈   Alla foto som finns på vår hemsidan är där ©  på   ≈

 

 

S* RausHöjdens Amazing Dexter sbi a21

   

CH S* Wonderwoods Love Potion  nfow 64

   

S * RausHöjdens Noble Sir Elton  sbi b

   

S * RausHöjdens Just Magic Jordan  sbi b21

   

 

S * RausHöjdens Charming Timothy sbi c

      

Tassebos Fideli huskatt n02

 

Tassebos Lucie huskatt n