♥    Vi har beviljats tillstånd 20 /5 2006 av Helsingborgs Kommun enligt § 19 Djurskyddslagen .  ♥

           
≈   Alla foto som finns på vår hemsidan är där ©  på   ≈

 

 

 

S* RausHöjdens Amazing Dexter sbi a21

 

 

 

 

CH S* Wonderwoods Love Potion  nfow 64

 

 

 

S * RausHöjdens Noble Sir Elton  sbi b

 

 

 

S * RausHöjdens Just Magic Jordan  sbi b21

 

 

 

 

 

S * RausHöjdens Shiraz af Raus  sbi c     S * RausHöjdens Jamie sbi c 

     

 

 

 

 

 

      

 

 

Tassebos Fideli huskatt n02

 

 

 

 

 

 

 

 

Tassebos Lucie huskatt n